HİZMETLERİMİZ
 
Tez önerisinin hazırlanması

• Tez başlığı ve konusu kapsamında konuya ilişkin genel çerçeve, üniversitenin tez yazım kılavuzu göz önünde bulundurularak  “Problem durumu”, “Amaç”, “önem”, “Varsayımlar” ve “Sınırlılıklar”  başlıkları altında oluşturulur. 
• Tezde kullanılacak yöntem “Araştırmanın Modeli”, “Evren ve Örneklem”, “Veriler ve Toplanması” ve “Verilerin Çözümü ve Yorumlanması” başlıkları altında tanımlanır.
• Tez kapsamında araştırmanın yapılacağı örneklemin büyüklüğü ve kompozisyonu belirlenir.
•Tezin geçici anahatları (içindekiler) oluşturulur ve tez kapsamında kullanılacak başlıca kaynaklar belirtilerek, tez için araştırma planı oluşturulur.

Tez metninin oluşturulması

Tez önerisini hazırlamadığımız çalışmalarda öncelikle çalışmanın anahatları (içindekiler) kısmı oluşturularak danışman hocanın görüşüne sunulur. Danışman hocanın görüşleri çerçevesince şekillendirilen içindekiler kısmına uygun olarak, yerli ve yabancı literatürden faydalanılarak tezin literatür kısmı oluşturulur.

Anket tasarımı

Tez çalışmasında kullanılacak ölçekler belirlenmemişse kişiye ve konuya özgü anket hazırlanarak danışman hocanın onayını almak üzere sunulur. Danışman hocanın görüşleri çerçevesince son şekli verilen anketlerin uygulanmasının ardından güvenilirlik ve faktör analizleri yapılır.

 

İstatistiksel analiz

Anket çalışmasının gerçekleştirildiği örneklem büyüklüğüne göre yapılacak istatistiksel analizlere dair bir plan hazırlanarak danışman hocanın onayına sunulur. Danışman hocanın görüşleri çerçevesince anketlerin istatistiksel analizi yapılarak tablolar ve grafikler oluşturularak ne anlama geldiğine dair yorumlar yazılır.

Son işlemler

Tezin literatür kısmıyla uygulama bölümü birleştirilerek tez yazım kılavuzuna göre sonuç, öneriler, tartışma bölümü hazırlanır. Kaynakça, ekler bölümü ilave edilerek, tezin tez yazım kılavuzuna göre kapak, içindekiler, kısaltmalar, tablolar vs. kısmı hazırlanarak, son kontrolleri yapılır, baskıya hazır halde tez teslim edilir.

 
      NEDEN BİZ?
Tecrübe
Yılların verdiği tecrübeye dayanarak sorunlarınıza profesyonel çözümler üretiyoruz. 
 
Kalite
Çalışmalarımızda tamamen kişiye özgü ve müşteri memnuyetine dayalı hizmet veriyoruz.
 
Uygun Fiyat
Sektöre olan hakimiyetmiz sayesinde müşterilerimize en uygun fiyatlarla en iyi hizmeti sunuyoruz.